Verklaring Rijk en Provincies over de Stikstofaanpak

17-10-2019

Rijk en provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd.

Rijk en provincies werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt.

Uitgangspunten zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Provincies en het Rijk zullen uiterlijk 1 december 2019 hierover nadere duidelijkheid geven. Overigens is het van belang dat de gezamenlijke overheden met alle sectoren het gesprek aangaan.

Gedeputeerde Staten Noord-Brabant:

Voorts blijft de beleidsregel zoals deze op 8 oktober is vastgesteld door Gedeputeerde Staten in stand. Brabant werkt momenteel via een taskforce om het gebiedsgericht aan te pakken. In aanloop van de start daarvan worden partners in Brabant op de hoogte gehouden van en betrokken bij het proces, onder meer via informatiebijeenkomsten.

Bron: brabant.nl

Cookie-instellingen