Nieuws Aanpak Stikstof - 24 september 2019

24-09-2019

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof. U ontvangt deze update de komende maanden om de week in uw mailbox.

Vergunningverlening projecten komt weer op gang

Sinds maandag 16 september is de nieuwe versie van de AERIUS Calculator beschikbaar. Met deze rekentool kan de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject worden berekend. Hierdoor kunt u voor activiteiten die de natuur niet raken weer een vergunning aanvragen. Lees meer…

Belangrijk is dat AERIUS niet geschikt is voor:

  • Emissiebronnen met mechanische ventilatie en een verticale uitstroom van de emissies met een geringe warmte-inhoud. Dit zijn onder meer stallen met een luchtwasser;
  • Emissiebronnen op of nabij vrijstaande gebouwen met een schoorsteen die lager is dan 2,5 maal de maximale hoogte van dit gebouw en waarvoor de depositiebijdrage wordt berekend op een rekenpunt binnen 3 kilometer afstand van de emissiebron.

 Advies Commissie Remkes

Woensdag 25 september 2019 presenteert het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes de aanbevelingen hoe op korte termijn om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. U kunt de presentatie van 17.30 – 18.00 uur volgen via een livestream op www.nieuwspoort.nl.

Mede op basis van de aanbevelingen van dit adviescollege, nemen het kabinet en de medeoverheden ook een standpunt in over het beleid om de vergunningverlening te hervatten. In onderstaande planning kunt u lezen wanneer deze besluiten worden genomen: 

Planning

  • Donderdag 3 oktober: Landelijke besluitvorming over het hervatten van de vergunningverlening voor de korte termijn. Meer informatie via BIJ12.nl/pas.
  • Eerste helft van oktober: Gedeputeerde Staten provincie Noord-Brabant stellen, op basis van de landelijke besluitvorming, het beleid vast. Hierover zullen wij u informeren.

Informatiebijeenkomst donderdag 10 oktober

Op 10 oktober van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30) bent u van harte welkom in het provinciehuis voor een informatiebijeenkomst. Adres: Brabantlaan 1 in ’s-Hertogenbosch. We informeren gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten over de meest actuele stand van zaken. Ook wordt het GS-besluit om per 1 oktober de vergunningverlening op te starten voor initiatieven die geen (extra) uitstoot van stikstofverbindingen opleveren besproken (zie het besluit in de bijlage). Er is ook alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelden is niet nodig. 

Ook voor bestuurders organiseren we medio oktober een informatiebijeenkomst. De uitnodiging hiervoor volgt.

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

Cookie-instellingen