Vergunningverlening deels weer op gang

17-09-2019

Vanaf vandaag (maandag 16 september om 9:00 uur) is AERIUS Calculator weer beschikbaar. Dit betekent dat de vergunningverlening voor Natura 2000 (Wet natuurbescherming) weer deels op gang komt.

Voor meer informatie verwijzen we u naar dit artikel op BIJ12.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/nieuws/2019/09/13/vergunningverlening-projecten-komt-weer-op-gang. Hier vindt u o.a. de kamerbrief van de minister en de vragen en antwoorden (Q&A’s) over het vervolg van het PAS.  

Belangrijk is dat AERIUS niet geschikt is voor:

  • Emissiebronnen waarbij sprake is van een mechanische ventilatie en een verticale uitstroom van de emissies, en waarbij de warmte-inhoud van de emissie gering is. Dit zijn onder meer stallen met een luchtwasser of een andere vorm van verticale mechanische ventilatie;
  • Emissiebronnen op of nabij vrijstaande gebouwen waarvan de schoorsteenhoogte minder is dan 2,5 maal de maximale hoogte van het relevante gebouw en waarvoor de depositiebijdrage wordt berekend op een rekenpunt binnen 3 kilometer afstand van de emissiebron. 

Voor initiatieven die binnen het toepassingsbereik vallen kunnen vanaf heden dus berekeningen gemaakt worden. Met de release van AERIUS is het weer mogelijk om vergunningen aan te vragen op grond van intern salderen. Echter over de te hanteren beleidsregels voor de toestemmingverlening bij intern salderen zal op basis van het te ontvangen advies van het Adviescollege van Remkes, uiterlijk begin oktober of zoveel eerder als mogelijk, afspraken worden gemaakt tussen de bevoegde gezagen. Uitgangspunt hierbij is dat er in elk geval geen toename van de feitelijke depositie plaats vindt. Voor extern salderen en de ADC-toets geldt dat de bevoegde gezagen hebben afgesproken dat er tijdelijk geen toestemming wordt verleend voor nieuwe plannen en projecten op grond van de Wet natuurbescherming. 

Cookie-instellingen