Besluit op 1 oktober starten met verlenen vergunningen zonder stikstofuitstoot

04-09-2019

Op 3 september hebben Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant besloten om op 1 oktober te starten met het verlenen van vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming voor initiatieven die geen (extra) uitstoot van stikstofverbindingen opleveren.

Wat betekent dit besluit voor nieuwe aanvragen en reeds aangevraagde vergunningen?

1. Nieuwe vergunningen

  • Vanaf 1 oktober start de provincie Noord-Brabant weer met vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming.
  • Het gaat daarbij uitsluitend om initiatieven waarvan aangetoond kan worden dat deze een effect van 0,00 mol N/ha/jr of lager hebben op voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden.

2. Reeds aangevraagde vergunningen

De vergunningverlening ligt in heel Nederland stil naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over het PAS. De provincie Noord-Brabant heeft besloten de reeds ingediende aanvragen op te pakken.

  • De provincie neemt schriftelijk contact op met de huidige aanvragers.

  • Het advies is om de vergunningsaanvraag aan te passen, zodat het initiatief een effect van 0,00 mol N/ha/jr of lager heeft op voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden.

  • Kan dat niet? Dan is het advies om de vergunningaanvragen in te trekken, totdat er een alternatief is om voor het initiatief een vergunbare aanvraag in te dienen.

  • Als de aanvrager kiest voor intrekking, dan betaalt de provincie de betaalde leges voor de eerste vergunningsaanvraag terug.

  • Als een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) wordt ingetrokken, voordat een (ontwerp) Vvgb is afgegeven, belast de provincie de kosten voor de Vvgb niet door aan de gemeente.

  • De provincie verlengt de indieningstermijn voor een aanvraag Wet natuurbescherming, die gesteld is naar aanleiding van toezicht op de Wet natuurbescherming, tot 1 april 2020.

  • De provincie weigert vergunningen of laat aanvragen buiten behandeling op het moment dat ze niet worden ingetrokken of aangepast indien sprake is van een toename van stikstofdepositie.

Met deze aanpak wil de provincie voorkomen dat, waar mogelijk, initiatieven onnodig lang moeten wachten op vergunningverlening.

Bron: brabant.nl

 

Cookie-instellingen