132 Brabantse aanmeldingen voor landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (Lbv/-plus)

28-09-2023

Inmiddels zijn er landelijk 522 bedrijfslocaties aangemeld voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus), waarvan er 132 in de provincie Noord-Brabant liggen. Het aantal aanvragen voor zaakbegeleiding in Noord-Brabant is 69.

Ondernemers die binnen de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen, kunnen een aanvraag doen voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus). Ook kunnen zij kosteloos ondersteuning krijgen van een zaakbegeleider om de toekomstmogelijkheden voor het bedrijf in beeld te brengen. RVO publiceert de landelijke cijfers over de aanpak piekbelasting. Een uitgebreide uitleg is te vinden op Lbv en Lbv-plus actueel (rvo.nl). Daarnaast levert het Contactpunt Piekbelasting van Provincie Noord-Brabant ook kennismakingsgesprekken en aanvragen voor zaakbegeleiding op. Deze cijfers zijn bij elkaar gebracht in een overzichtelijk dashboard.

Wat betekenen de cijfers? 

Het aantal aanvragen voor de Lbv en Lbv-plus geeft een beeld van de belangstelling voor de subsidieregelingen in Noord-Brabant. Het is niet hetzelfde als het aantal veehouders dat een of meer locaties gaat beëindigen. RVO gaat de aanvragen namelijk nog beoordelen. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen subsidie krijgen. Daarbij kunnen aanvragers op een later moment nog beslissen om niet mee te doen aan de regeling.

Het aantal kennismakingsgesprekken is meer dan het aantal aanvragen voor zaakbegeleiding. Dit komt omdat sommige ondernemers tijdens dit eerste gesprek doorverwezen worden naar bijvoorbeeld VABImpuls of het Ondersteuningsnetwerk of omdat verdere zaakbegeleiding niet nodig of gewenst is.

Zaakbegeleiding voor veehouders

Het is belangrijk dat een ondernemer die mee wil doen met de regeling op basis van objectieve informatie een afweging kan maken. En dat wanneer één of meerdere toekomstscenario’s in beeld zijn, de ondernemer deze ook constructief en transparant met relevante partijen kan bespreken. Zodat de regeling, op vrijwillige wijze, maximaal benut kan worden. Ondernemers die binnen de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen, kunnen kosteloos ondersteuning krijgen van een zaakbegeleider om de toekomstmogelijkheden voor het bedrijf in beeld te brengen. Ook een aanvraag doen voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus) verloopt via RVO.

In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de Brabantse aanpak piekbelasting ontwikkeld. Provincie Noord-Brabant benut hiermee de al bestaande kennis en ervaring van de zaakbegeleiders en van de (overheid)organisaties die actief zijn in de gebieden. Meer informatie over de Brabantse aanpak piekbelasting.

Brabantse veehouders die verwachten aan de voorwaarden van de Lbv of Lbv-plus te voldoen maar twijfelen over deelname, kunnen bij het Contactpunt Piekbelasting van de provincie kosteloos een verkennend gesprek aanvragen met een van de zaakbegeleiders. Bel hiervoor 073 680 81 82 (bereikbaar op maandag tot en met woensdag van 13.00 tot 17.00 uur) of mail naar contactpiekbelasting@brabant.nl. Voor dit gesprek is geen aanvraag bij RVO nodig.

Nieuwe regelingen

Het ministerie krijgt voorlopig ruimte van de Tweede Kamer om door te gaan met de aanpak piekbelasting. Daardoor kunnen LNV en RVO door met de voorbereiding van extra regelingen om agrarische ondernemers financieel te ondersteunen bij het verminderen van de stikstofuitstoot. Hoe de regelingen eruit gaan zien, wordt de komende maanden duidelijk. Op www.aanpakpiekbelasting.nl staat de meest actuele informatie hierover.

Cookie-instellingen