Vraag en aanbod

Om in Brabant ontwikkelingen mogelijk te maken én de natuur te verbeteren is het belangrijk dat vraag en aanbod van stikstofruimte elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Het ondersteuningsloket stikstof van de provincie Noord-Brabant helpt daarbij. Met de beschikbare informatie over vragers en aanbieders van stikstof heeft de provincie mogelijkheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kunnen onafhankelijke bemiddelaars u helpen bij het maken van de transactie. Voor elke transactie van stikstofruimte geldt dat we daarmee niet alleen de Brabantse economie vooruit helpen, maar óók onze natuur, omdat 30% van deze stikstofruimte ten goede komt van de natuur.

U kunt contact opnemen met het ondersteuningsloket als u – om een natuurvergunning te kunnen krijgen – stikstofruimte nodig heeft. Of als u, omdat u bijvoorbeeld met uw bedrijf stopt, stikstofruimte wilt aanbieden.  Het ondersteuningsloket stikstof kan u informeren over regelgeving en de toepassing ervan. Ook kan het ondersteuningsloket u in contact brengen met onafhankelijke procesbegeleiders in de Brabantse regio’s die vraag naar en aanbod van stikstofruimte ‘matchen’. Zodra het provinciale stikstofregistratiesysteem beschikbaar is, draagt het ondersteuningsloket bovendien zorg voor de registratie en uitgifte van stikstofruimte.

 

Hoe werkt het?

Wanneer u een project (bijvoorbeeld een bedrijfsuitbreiding) wilt uitvoeren waarbij stikstof vrijkomt, dan heeft u een natuurvergunning nodig. Om een natuurvergunning te krijgen, mag u niet méér stikstof gaan uitstoten. Als het niet mogelijk is dit binnen uw bedrijf te regelen met bijvoorbeeld reducerende maatregelen (intern salderen), kunt u dit oplossen door bijvoorbeeld een bedrijf op te kopen van een ondernemer die stopt. U kunt de stikstofruimte van dat bedrijf overnemen en daar tot 70% van gebruiken. De overige 30% komt ten goede van de natuur. U lost het probleem buiten uw eigen bedrijf op: extern salderen. Op de website van BIJ12 vindt u voorbeelden van de manier waarop extern salderen werkt.

Maar hoe vindt u stikstofruimte? En moet u dan een heel bedrijf opkopen, terwijl u misschien maar een heel kleine hoeveelheid stikstofruimte nodig heeft? En wat doet u als blijkt dat u in meerdere Natura 2000-gebieden stikstofruimte nodig heeft voor uw project?

En, in het geval u de stoppende ondernemer bent, hoe vindt u een of meerdere ondernemers die stikstofruimte nodig hebben? Hoe zit het met alle regelgeving: wat kan er, en wat (nog) niet?

Als vrager of aanbieder van stikstofruimte komt u mogelijk voor een ingewikkelde puzzel te staan. De provincie Noord-Brabant wil helpen bij het leggen van die puzzel. Zodat vraag en aanbod van stikstof elkaar makkelijker kunnen vinden. En zodat ontwikkelingen in Brabant door kunnen gaan, terwijl tegelijk onze beschermde natuurgebieden er baat bij hebben.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat de provincie kan betekenen bij uw vraag naar of aanbod van stikstofruimte? Neem dan contact op met ons op. 

Wilt u meer weten over het beleid en regelgeving van de provincie Noord-Brabant, of over hoe u een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming kunt aanvragen? Kijk dan op www.brabant.nl/aanpakstikstof

 

 

Cookie-instellingen