Hoe kan ik als gemeente of projectontwikkelaar stikstofruimte verkrijgen voor woningbouw?

Voor woningbouwprojecten moet een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Eind maart 2020 heeft het ministerie van LNV deze regeling opengesteld. Vervolgens heeft de provincie alle Brabantse gemeenten ook eind maart geïnformeerd met een brief.

Om gebruik te kunnen maken van het stikstofregistratiesysteem (SSRS) dient er een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) te worden aangevraagd dan wel een verklaring van geen bedenkingen onderdeel natuur binnen een omgevingsvergunning. Voor het aanvragen van een Wnb-vergunning verwijzen we u naar onze website. In een begeleidende mail/brief bij de aanvraag zou u aan kunnen geven dat u gebruik wenst te maken van het SSRS om de depositietoename te mitigeren. Bij de aanvraag dient dan in elk geval een AERIUS-berekening gevoegd te worden waaruit de depositietoename blijkt van het voorgenomen project. 

Voor nadere informatie zie ook de website van BIJ12

Cookie-instellingen