Hoe werkt extern salderen?

Bij extern salderen nemen bedrijven stikstofemissie over van andere bedrijven die (deels) stoppen. Bedrijven die willen stoppen of stikstofruimte over hebben (saldogevers) en bedrijven die stikstofruimte nodig hebben (saldo-ontvangers) maken afspraken en leggen die vast in een contract.

De saldonemer moet met een intrekkingsbeschikking aantonen dat de stikstofruimte van de saldogever daadwerkelijk is ingetrokken. Hiervoor dient de saldogever een intrekkingsverzoek in bij de gemeente of provincie (afhankelijk van wie de vergunning heeft verleend).  

Het effect van de intrekking moet vervolgens zodanig zijn dat de stikstofdepositie op alle relevante hexagonen (door de uitbreiding van de activiteit van de saldonemer) niet toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie; de situatie inclusief de depositie die saldonemer en de saldogever gezamenlijk veroorzaken met hun vergunde activiteiten .

Saldogevende bedrijven kunnen alleen stikstofemissie overdragen, als de installaties of gebouwen waar die stikstofemissie destijds voor is vergund daadwerkelijk zijn opgericht en gerealiseerd. 

De provincie Noord-Brabant werkt hier aan mee vanuit hun taak om de natuur te beschermen (depositiedaling) en tegelijkertijd perspectief te bieden voor bedrijven die willen ontwikkelen.

Lees ook Wat is extern salderen? en Melding extern salderen.

Lees meer over extern salderen bij BIJ12

Bekijk voorbeelden van extern salderen

Lees meer over de beleidsregel

Cookie-instellingen