Hoe werkt intern salderen?

Als u als ondernemer uw bedrijf wilt uitbreiden, dan mag u, ondanks die uitbreiding niet meer depositie veroorzaken op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. U kunt uw bedrijf uitbreiden door uw bedrijfsvoering zo aan te passen dat de stikstofuitstoot, ondanks de uitbreiding, niet hoger wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van emissiearme technieken. U lost het probleem van stikstof dus binnen uw eigen bedrijf of project op: intern salderen. 

Enkel de vergunde ruimte mag worden benut voor zover u gebouwen en installaties daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Stikstofemissie van een installatie of gebouw dat nooit is gerealiseerd, mag niet worden ingezet om mee te salderen. Bij een wijziging in de bedrijfsvoering waarvoor een vergunning nodig is wordt het verschil in ruimte tussen vergunning en realisatie (niet-gerealiseerde capaciteit) ingenomen.

Er zijn uitzonderingen. Wanneer een bedrijf aantoonbare stappen heeft gezet, of investeringen heeft gedaan om deze ruimte te vullen, zijn er mogelijkheden om van bovenstaande regel af te wijken. Dat geldt ook voor bedrijven die verdergaande innovatieve stikstofemissie reducerende technieken toepassen, projecten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van doelen in een Natura 2000-gebied en voor projecten van algemeen belang of voor de nationale veiligheid, zoals dijkaanleg. 

Lees meer over intern salderen bij BIJ12

Bekijk voorbeelden van intern salderen

Direct naar de beleidsregel

 

Cookie-instellingen