Zone om het Ulvenhoutse Bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Ulvenhoutse Bos is een van de kleinste Natura 2000-gebieden in onze provincie, gelegen ten zuiden van Breda. Het is één van de oudste bossen in Nederland. Naast de natuurfunctie, heeft het Ulvenhoutse Bos ook een belangrijke rol als recreatiegebied.  Er worden verschillende maatregelen getroffen om de natuur in het Ulvenhoutse Bos te verbeteren. Deze gebiedsgerichte aanpak is erop gericht om ook perspectief te creëren voor de landbouw en tevens andere ruimtelijke ontwikkelingen in te passen. Denk hierbij aan de bouw van woningen in de gemeente Breda, de verbreding van de A58 en de aanleg van bedrijventerreinen. In het Ulvenhoutse Bos werkt de provincie Noord-Brabant nauw samen met Staatsbosbeheer, ZLTO, gemeente Breda, gemeente Alphen-Chaam en Waterschap Brabantse Delta, maar ook het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat zitten aan tafel.

Doel

Doel van de gebiedsgerichte aanpak is om gezamenlijk te zorgen dat het natuurherstel in het Ulvenhoutse Bos verbreed kan worden, dat agrariërs in en rondom het gebied perspectief kan worden geboden en te bekijken hoe de projecten in de directe omgeving kunnen bijdragen aan de kwaliteiten van het bos.  

Partners

Staatsbosbeheer, gemeente Breda, gemeente Alphen-Chaam, ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant. 

Planning

  • Begin 2021 wordt het gezamenlijk Plan van Aanpak gebiedsgerichte aanpak 2021-2022 vastgesteld. 
Cookie-instellingen