Schil om het Ulvenhoutse Bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Ulvenhoutse Bos is een van de kleinste Natura 2000-gebieden in onze provincie. Dicht tegen het Ulvenhoutse Bos vinden op korte termijn ontwikkelingen plaats die relatief veel stikstofruimte vragen. Denk aan de bouw van 6.000 woningen in de gemeente Breda, de verbreding van de A58 en de aanleg van bedrijventerreinen. Ook de uitbreiding van Logistiek Park Moerdijk heeft effect op het Ulvenhoutse Bos. In het Ulvenhoutse Bos werkt de provincie Noord-Brabant al nauw samen met Staatsbosbeheer, gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta, maar ook het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat zitten aan tafel.

Doel

Doel van het project is hoe natuurherstel in het Ulvenhoutse Bos verbreed kan worden, agrariërs in het gebied er omheen perspectief kan worden geboden en hoe de projecten in de directe omgeving kunnen bijdragen aan de kwaliteiten van het Bos.

Partners

Staatsbosbeheer, gemeente Breda, ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant.

Planning

  • Begin 2020 – Eerste (online) bijenkomst.
    Wensen en ambities van de verschillende partners besproken
  • April – september 2020 – Vervolg (online) bijeenkomsten.
  • Najaar 2020 – Besluit gezamenlijk plan gebiedsgerichte aanpak
Cookie-instellingen