Zone rond het Peelvenen-gebied (Natura 2000-gebied Deurnsche Peel, Maria Peel en Groote Peel)

Deurnsche Peel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het gebied rondom de Peelvenen is het afgelopen half jaar met verschillende partijen gewerkt aan een verkenning voor de gebiedsgerichte aanpak. De betrokken gebiedspartners hebben een gedeeld beeld van de toekomst van het gebied gekregen. Partners vinden elkaar op het thema voldoende gezond water voor landbouw en natuur. Herstel van de sponswerking van de Peelvenen en de randen daaromheen verbindt partijen. De partners willen het beeld in het komende tijd verder uitwerken naar concrete doelen en initiatieven om de ambitie waar de maken. En tevens werken aan een gezamenlijke programmastructuur.

Doel

Versnelling en intensivering natuurherstel en hydrologie voor natuur en landbouw. 

Deelnemers verkenning

Waterschap Aa en Maas, ZLTO, gemeente Deurne, gemeente Asten, Staatsbosbeheer, de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen, lokale natuur- en milieuorganisaties, provincie Limburg en provincie Noord-Brabant. 

Planning

Medio 2021 is meer duidelijkheid voer de doelen en initiatieven en de programmastructuur.

Cookie-instellingen